ASN logo
ASN Wikibase Occurrence # 19574
Last updated: 21 October 2020
This information is added by users of ASN. Neither ASN nor the Flight Safety Foundation are responsible for the completeness or correctness of this information. If you feel this information is incomplete or incorrect, you can submit corrected information.

Date:13-SEP-2006
Time:17:20
Type:Silhouette image of generic PA46 model; specific model in this crash may look slightly different
Piper PA-46-350P Malibu Mirage
Owner/operator:private
Registration: N721BB
C/n / msn: 4636106
Fatalities:Fatalities: 0 / Occupants: 2
Other fatalities:0
Aircraft damage: Substantial
Category:Accident
Location:EPSU -   Poland
Phase: Landing
Nature:Passenger - Non-Scheduled/charter/Air Taxi
Departure airport:EPBC
Destination airport:EPSU
Narrative:
Dnia 13 września 2006 r. pilot samolotowy wykonał, na samolocie u201EPiperu201D PA-46 o znakach rozpoznawczych N 721 BB, przelot z lotniska Babice na lotnisko Suwałki. W czasie podejścia do lądowania, przy słabej widoczności z powodu zapadającego zmroku, pilot obniżył lot, zaczepił podwoziem o powierzchnię ziemi i zatrzymał się w odległości 37 m od pierwszego zetknięcia z ziemią. W trakcie dobiegu nastąpiło złama-nie podwozia i samolot został uszkodzony. Pilot odniósł nieznaczne obrażenia.

Sources:

http://www.mt.gov.pl/article/transport_lotniczy/lotnictwo_cywilne/panstwowa_komisja_badania_wypadkow_lotniczych/rejestry_zdarzen_lotniczych_z_lat_ubieglych/article.php/id_item_tree/490ce39d931aeb201c2c74522937be49/id_art/e6c6165ce881a49fc90efa939c679079


Revision history:

Date/timeContributorUpdates
19-May-2008 11:59 signaal Added
21-Dec-2016 19:14 ASN Update Bot Updated [Time, Damage, Category, Investigating agency]
21-Dec-2016 19:16 ASN Update Bot Updated [Time, Damage, Category, Investigating agency]
21-Dec-2016 19:20 ASN Update Bot Updated [Time, Damage, Category, Investigating agency]

Corrections or additions? ... Edit this accident description